logo_image

SHANDONG HEAVY INDUSTRY INDIA PVT. LTD.

AN ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY

TOLL FREE NUMBER-1800 266 2338

Region Country Sales Manager Local Tel Email
The Common Wealth of Independent States

Russia

Monogolia

Kazakstan

Tajikistan

Azerbijan
Tutubalin Xu Wenwu
Wang Changcong

008613721989379

0079299113280

0077011725466

00992929630037

00994559805558

samrinova.weichai@gmail.com

xuww@weichai.com.

wangchangc@weichai.com
Southeast Asia

Singapore

Indonesia

Phillippines

Malaysia

Thailand

Mynamar

Vietnam

Yang Zhaoxia

Ding Wei

Wang Hongshan

Yang Zhaoxia

Zhuo Laixian

Liu sen

Huang Hongguang

006592369259

006281212562558

00639233503682

00601123525072

0066867001639

009594500443892

0084944326996

yangzhaox@weichai.com.sg

dingwei01@weichai.com.

wanghongshan@weichai.com.

yangzhaox@weichai.com.sg

zhuolx@weichai.com.

lius@weichai.com.

huanghg@weichai.com.

South Asia

India

Sri-Lanka

Nepal

Maldives
Li Jian +91-20-667921100 lijian@weichai.com

Bangladesh

Yu Qiang

008801732663902

yuq@weichai.com

Pakistan

Chen Wusheng

00923330381988

chenws@weichai.com
Middle East

Iran

United Arab Emirates

Saudi Arabia

Zhong Lei

Amit Deshpande

00989124341988

00971196852202

00966562108200

zhonglei@weichai.com.

amitdeshpande@weichai.com
Europe and North Africa

France

Turkey

Algeria

Libya
Hao Feng

008618953658085

0090539345601

00213551883843

00218923828297
haof@weichai.com
East Africa

Kenya

Ethiopia

Sudan
Gao Jingui

00254717540993

00251924909463

00249922868539
gaojg@weichai.com
South Africa

South Africa

Angola
Wan Kuishao

0027717282045

00244924771275
wanks@weichai.com.
West Africa

Nigeria

Ghana
Wang Ge

002348064055195

0023544095598
wangg@weichai.com
Latin America

Brazil

Ecuador

Chile

Peru
Wang Lu

0055117627085

005698486667

0051984131788
wanglu@weichai.com
North America America

Liu Haifeng

Bill Shen

0012242506565

0016302102355

liuhf@weichai.com

bill.shen@weichaiamerica.com

Make sure you don't miss interesting happenings by joining our newsletter program